Spiritueel Coaching

Wat is spiritueel coaching
Plum Blossoms on Branch

Een spiritueel coach is een ervaringsdeskundige die zich intensief heeft beziggehouden met het verwerken en integreren
van de eigen levenservaringen.
De vanuit de ervaringen verkregen unieke kwaliteiten worden op praktische wijze gebruikt om een cliënt professioneel
te coachen op de gestelde hulpvraag.
Een spiritueel coach heeft geleerd hoe je betrokken, zonder oordeel en liefdevol kunt zijn in je relatie met de cliënt,
hoe je ruimte aan de andere kunt laten en werkelijk kunt luisteren.
Hij/zij is bekwaam in het diagnosticeren en is in staat in te schatten wanneer iemand doorverwezen dient te worden
naar andere gespecialiseerde instellingen of personen

True Living Coaching en Counseling kan je helpen om:
• Zingeving van leven terug te vinden
• Liefde te leren zien en te ervaren in wat je meemaakt door anders te kijken naar de situaties die je meemaakt
• In je eigen kracht te gaan staan en dit voor je te laten werken

Specialisme:
Zingevingsvraagstukken: Waarom leef ik, wat is het doel van leven

Methodiek:
Inzicht gevende persoonlijke gesprekken en telefonische consulten.
De eerste sessies zijn vooral bedoeld om de mind-shift te maken van “zij doen het mij aan” naar “wat is de les die me aangedragen wordt”.
Daarbij wordt ook gekeken naar welke factoren je belemmeren bij het aannemen van wat je aangedragen wordt.

Duur begeleiding:
Je leert gedurende je hele leven. Voor een ieder is de tijd die nodig hebt om je iets eigen te maken anders.
Duur van de begeleiding is daarom afhankelijk van jou persoonlijke behoefte.